Przemysł elektro-techniczny

Technologie laserowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle elektro - technicznym, który jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki.


Najczęściej lasery używane są na etapie znakowania produktów, co opisane zostało w innym dziale naszej strony.


Drugim pod względem popularności zastosowaniem jest wykonywanie paneli sterujących do urządzeń. Materiałem wykorzystywanym do tego celu jest laminat grawerski lub plexa.

Laminat składa się z dwóch różnokolorowych warstw akrylu. Za pomocą lasera CO2 usuwa się wierzchnią warstwę materiału, odsłaniając kolor znajdujący się poniżej. Technologia ta pozwala na stworzenie bardzo czytelnych paneli sterujących i przycisków o kształcie dostosowanym do konstrukcyjnych wymagań danego urządzenia.


Używane przez nas lasery umożliwiają również usuwanie farby przy produkcji podświetlanych przycisków (day/night displays).


Technologia laserowa znajduje coraz częściej zastosowanie przy produkcji tabliczek znamionowych. Można je wykonywać z dwóch rodzajów materiału. Pierwszym z nich jest opisywany wyżej laminat grawerski. Znajduje on najczęściej zastosowanie w sytuacjach, gdy potrzebne są tabliczki znamionowe o nietypowym kształcie.

Drugim materiałem stosowanym do produkcji tabliczek znamionowych jest metal. Najczęściej spotyka się tabliczki z aluminium lub stali nierdzewnej. Tworzywo to ma najwyższą odporność na temperaturę, substancje chemiczne oraz ścieranie. Dzięki dużej mocy używanego przez nas lasera na metalowej powierzchni powstają tlenki. Uzyskany w ten sposób wzór jest bardzo wyraźny i odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne. Jego trwałość jest dużo większa niż w przypadku tabliczek drukowanych.